Kancelaria

Kancelaria Prawna Lexel Point została założona w 2006 roku i od tego czasu nieprzerwanie świadczy usługi swoim Klientom. Doświadczenie zebrane przez te wszystkie lata pozwala na prowadzenie spraw na najwyższym poziomie.

Kancelaria Prawna Lexel Point to profesjonalizm połączony z  zapleczem merytorycznym oraz rzeczowym – obsłużyliśmy wielu Klientów z różnymi problemami. Prowadzimy sprawy związane z prawem bankowym oraz dotyczące danych osobowych, doradzamy z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Wsparciem naszego zespołu są doświadczeni praktycy wielu dziedzin prawa – adwokaci, radcowie prawni, doradcy restrukturyzacyjni oraz doradcy podatkowi. Poprowadzimy również działania windykacyjne przy współpracy z licencjonowanym biurem detektywistycznym.

Działania jakie podejmujemy w celu świadczenia najwyższych usług doradczych nie polegają jedynie na weryfikacji i analizie przepisów  – staramy się być dla Państwa doradcą strategicznym zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych.

Co robimy

 • Usuwanie negatywnej historii kredytowej z rejestrów BIK, BR
 • Usuwanie zapytań kredytowych z BIK
 • Powództwa frankowe
 • Analiza umów kredytowych
 • Ugody z bankami
 • Ugody z firmami windykacyjnymi
 • Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:
  • opracowanie
  • wdrożenie
 • Przeprowadzanie sprawdzeń zgodności
 • Audyty
 • Opracowanie umów powierzenia przetwarzania
 • Szkolenia indywidualne i grupowe dopasowane do profilu działalności

Pomoc dłużnikom w postępowaniach egzekucyjnych, w tym:

 • Skargi na czynności komorników
 • Działania zmierzające do odwołania licytacji
 • Przesunięcie w czasie opuszczenia licytowanej nieruchomości
 • Postępowania upadłościowe przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą
 • Upadłości konsumenckie
 • Restrukturyzacje sądowe i pozasądowe
 • Negocjacje z wierzycielami

Upadłość dla podmiotów, które doprowadziły do stanu niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa umożliwiona została nowelizacją ustawy o prawie upadłościowym i obowiązuje od 24 marca 2020 roku.

Przyczyna zadłużenia badana jest dopiero po ogłoszeniu upadłości.

Nowe przepisy dają możliwość skorzystania z upadłości bez względu na przyczynę powstania niewypłacalności.

W ramach oferty naszej Kancelarii z zakresu prawa restrukturyzacyjnego świadczymy usługi zarówno dla dłużników jak i wierzycieli. Prowadzimy doradztwo prawne, księgowe, podatkowe przy współpracy z doradcami restrukturyzacyjnymi, doradcami podatkowymi i adwokatami.

Wspomagamy proces pozyskania finansowania na restrukturyzację. Nasze działania sprowadzają się do reprezentacji w procesie restrukturyzacji lub jedynie do stworzenia wniosku pozwalającego otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne.

Oferujemy także obsługę prawną wierzyciela na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika, polegającą w szczególności na przygotowaniu, opracowaniu i wnoszeniu w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności. Możemy również poddać analizie akta postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Mając na uwadze to, jak ważne dla płynności finansowej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych jest terminowe realizowanie zobowiązań przez naszych kontrahentów, poprowadzimy dla Państwa postępowania windykacyjne. Mamy wiedzę pozwalającą na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności oraz zmaksymalizowanie skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych. Skutecznie poszukujemy majątku dłużnika przy współpracy z licencjonowanymi detektywami.

Kontakt

POROZMAWIAJMY

Biuro: ul. Wiejska 20 lok. 61, 00-490 Warszawa

Phone: +48504170047